Godziny przyjęć:
Poniedziałki 16:00 – 17:00

W innych dniach po uzgodnieniu telefonicznym


O mnie

Wydział lekarski Śl..A.M. w Katowicach ukończyłem w 1983 roku. Następnie podjąłem pracę na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Górniczego (obecnie Wojewódzkiego w Jastrzębiu Zdroju),pobierając nauki w zakresie leczenia i operatywy  przypadków urazowych narządu ruchu oraz praktykowałem w poradni przy KWK Morcinek i KWK Zofiówka.

W 1989 r. zdałem I stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii. Od 1989r do 1998r.  po konkursie na stanowisko asystenta kliniki ortopedii i traumatologii, byłem nauczycielem akademickim Śl. A. M., gdzie prowadziłem zajęcia ze studentami w Ustroniu, Murckach i Ochojcu. Przeprowadzałem zabiegi operacyjne z zakresu reumoortopedii w klinice Śl. A. M. w Ustroniu – Zawodziu. W roku 1994 uzyskałem II stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii, natomiast w 1997 r. obroniłem tytuł Doktora Nauk Medycznych. W tym okresie wydałem w druku liczne publikacje i prowadziłem wykłady na różnych sympozjach naukowych.

Od  1999 r. praktykuję w prywatnym gabinecie ortopedycznym w Cieszynie przy ulicy Łowieckiej 56.


home